Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Cercet¿ri ¿tiin¿ifice ¿i rezultate în ameliorarea cire¿ului von Elena Iurea

CHF 80.10
Verlag: GlobeEdit
ISBN: 978-3-330-80608-5
GTIN: 9783330806085
Einband: Kartonierter Einband (Kt)
Verfügbarkeit: Folgt in ca. 10 Arbeitstagen
+ -

Cire¿ul este o specie pomicol¿ care are o deosebit¿ importan¿¿ economic¿, dat¿ de însu¿irile nutritive, tehnologice ¿i comerciale ale fructelor ¿i care g¿se¿te în România condi¿ii optime de manifestare a poten¿ialului s¿u agrobiologic. Aceast¿ carte prezint¿, în mod concret, rezultatele de cercetare ¿tiin¿ific¿ ob¿inute în ameliorarea cire¿ului la Stäiunea de Cercetare ¿ Dezvoltare pentru Pomicultur¿ (SCDP) din Iäi, rezultate care se sprijin¿ pe experien¿a ¿i munca pe care au desf¿¿urat-o cercet¿torii acestei stäiuni în decurs de peste 50 de ani, de când se formase un nucleu de cercet¿tori în pomicultur¿, la fosta Stäiune Experimental¿ Hortiviticol¿ din Copou-Iäi. Con¿inutul c¿r¿ii este coerent structurat, astfel încât s¿ poat¿ fi u¿or ¿i selectiv lecturat. Autorul principal al lucr¿rii, ca ¿i cei doi colaboratori, î¿i exprim¿ speran¿a c¿ acest manual se justific¿ prin utilitatea informäiilor puse la dispozi¿ia cititorilor ¿i consider¿ c¿ astfel aceast¿ modest¿ contribu¿ie la cunoäterea ¿tiin¿ific¿ ¿i practic¿ a amelior¿rii cire¿ului s¿ ajute la mai binele culturii cire¿ului în România.

*
*
*
*

Cire¿ul este o specie pomicol¿ care are o deosebit¿ importan¿¿ economic¿, dat¿ de însu¿irile nutritive, tehnologice ¿i comerciale ale fructelor ¿i care g¿se¿te în România condi¿ii optime de manifestare a poten¿ialului s¿u agrobiologic. Aceast¿ carte prezint¿, în mod concret, rezultatele de cercetare ¿tiin¿ific¿ ob¿inute în ameliorarea cire¿ului la Stäiunea de Cercetare ¿ Dezvoltare pentru Pomicultur¿ (SCDP) din Iäi, rezultate care se sprijin¿ pe experien¿a ¿i munca pe care au desf¿¿urat-o cercet¿torii acestei stäiuni în decurs de peste 50 de ani, de când se formase un nucleu de cercet¿tori în pomicultur¿, la fosta Stäiune Experimental¿ Hortiviticol¿ din Copou-Iäi. Con¿inutul c¿r¿ii este coerent structurat, astfel încât s¿ poat¿ fi u¿or ¿i selectiv lecturat. Autorul principal al lucr¿rii, ca ¿i cei doi colaboratori, î¿i exprim¿ speran¿a c¿ acest manual se justific¿ prin utilitatea informäiilor puse la dispozi¿ia cititorilor ¿i consider¿ c¿ astfel aceast¿ modest¿ contribu¿ie la cunoäterea ¿tiin¿ific¿ ¿i practic¿ a amelior¿rii cire¿ului s¿ ajute la mai binele culturii cire¿ului în România.

Autor Iurea, Elena / Gr¿dinariu, Gic¿ / Munteanu, Neculai
Verlag GlobeEdit
Einband Kartonierter Einband (Kt)
Erscheinungsjahr 2016
Seitenangabe 256 S.
Lieferstatus Folgt in ca. 10 Arbeitstagen
Ausgabekennzeichen Rumänisch
Abbildungen Paperback
Masse H22.0 cm x B15.0 cm x D1.6 cm 399 g